Интим киев
Сайт Завода Веб-Арсенал. Перейти на главную страницу  
Завод Веб-Арсенал. Разработка, изготовление сайтов, раскрутка, домены, хостинг, контент, реклама, веб-инструменты и технологии - полный арсенал средств для реализации проектов любой степени сложности
Вс
15
Янв '06

Договір на розкрутку

ДОГОВІР №_ про популяризацію Web-сайта у мережі Інтернет
Місто / Дата

Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Замовник», з одного боку, та Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Виконавець», з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до завдання, поставленого Замовником, Виконавець здійснює роботи та заходи з пошукової оптимізації та популяризації у мережі Інтернет Web-сайта Замовника, а Замовник сплачує вартість цієї роботи та приймає роботу Виконавця. Під популяризацією (просуванням, розкруткою) Web-сайта розуміється здійснення Виконавцем робіт за планом Таким-то, який включає в себе:
1.1.1. Аналіз мережевого ринкового сегменту, на якому представлені сайти аналогічної або близької тематики. Пошукова оптимізація головної (титульної) сторінки, а також титульних сторінок двох основних розділів сайту: корекція назв, описів та наборів ключових слів.
1.1.2. Полуавтоматична та ручна реєстрація сайту у пошукових системах, каталогах, рейтингах та статистичних сервісах (понад 1000 ресурсів, понад 12000 лінків у розділах).
1.1.3. Надання Замовнику обмінних кодів, рекламних матеріалів та інших пропозицій, які надійшли від третіх осіб за результатами роботи Виконавця на користь Замовника.
1.1.4. Консультаційну підтримку персонала, що обслуговує сайт з боку Замовника, з питань просування сайта в пошукових системах Yandex, Google, Rambler, Апорт, Mail.ru.
1.1.5. Надання Замовнику письмового звіту по результатах виконаної роботи (основні рейтингові показники – індекс цитування, пейджранг сайту; середньодобова кількість відвідувачів, перелік каталогів, пошукових систем, рейтингів та статистичних сервісів у яких було здійснено реєстрацію).

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов`язується:
2.1.1. Виконати роботи зазначені п 1.1. даного Договору протягом 30 календарних днів.
2.1.2. У процесі роботи використовувати виключно легальні методи та технології популяризації веб-ресурсів Інтернету (тобто такі, що не порушують правил індексації сайтів пошуковими системами, а також не протирічать українському та міжнародному законодавству).
2.1.3. Дотримуватися конфіденційності стосовно прав доступу до мереж та серверів Замовника.
2.2. Замовник зобов`язується:
2.2.1. Оплатити роботи Виконавця на умовах даного Договору.
2.2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів вносити зміни у структуру, код та зміст сайту, якщо такі зміни рекомендовані Виконавцем у межах технормативів первинної пошукової оптимізації. У разі неможливості внести такі зміни власними силами – надати Виконавцю тимчасовий доступ до системи управління контентом та тимчасовий FTP-доступ до хост-сервера, на якому розміщено сайт.

3. Вартість послуг Виконавця та порядок взаєморозрахунків

3.1. Базова вартість робіт з популяризації сайту за планом Промо-Старт-Стандарт становить стільки-то грошей.
3.2. Оплата вартості робіт здійснюється Замовником до дати планового початку робіт.
3.3. Замовник вправі обрати зручний для нього спосіб оплати: готівковий платіж; безготівковий платіж на банківський рахунок Виконавця; платіж електронними грошима на електронний рахунок Виконавця.

4. Відповідальність сторін

4.1. Всі спірні питання сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.
4.2. У разі неможливості врегулювання спірного питання шляхом переговорів, це питання передається на розгляд Арбітражного суду м.Києва.
4.3.  У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), наприклад, пожежі, землетрусу, епідеміі, військового конфлікту, або інших обставин, що перебувають поза контролем сторін – виконання зобов`язань по Договору може бути відкладене до усунення цих обставин.
4.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, повинна письмово сповістити іншу сторону про їх початок та закінчення.

5. Строк дії та порядок розторгнення Договору

5.1. Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє протягом терміну, визначеного сторонами для виконання робіт у відповідності до п. 2.2.1.
5.2. Договір може бути розторгнений або подовжений за взаємною згодою сторін.

6. Заключні положення

6.1. Договір укладений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу.
6.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору мають бути складені у письмовій формі та підписані сторонами.
6.3. Питання, що не врегульовані даним Договором, вирішуються у відповідності до діючого законодавства України.

7. Реквізити сторін

Тут пишемо контактні дані, а також юридичні та банківські реквізити, під якими «Виконавець» та «Замовник» ставлять свої підписи і печатки.


Основные разделы:
Самое важное I Web-конвеер I Web-консультации I Web-документы I Web-словарь I Web-партнёры I Web-юмор I Разное

Реклама наших друзей и партнёров. И просто реклама за большие деньги
обучение дистанционно | Башенные краны. | ремонт посудомоечных машин аристон |