Интим киев

 


Проекты

Интернет-магазин дизайнерских темплейтов

Хостинг. Размещение веб-сайтов в России, на Украине, в ЕС и США

Coautors. Новости и объявления от наших друзей и партнёров

Реклама

  • Web-Arsenal разработал портал ukrhot.comЧрезмерное увлечение Интернетом может навредить Вашему здоровью. Overweening fascination by Internet can harm Your healht

ДОГОВОР №_ об изготовлении Web-сайта Tакого-то
Город / Дата

Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению Информационного представительства Заказчика в сети Интернет, Web-сайта (далее «Работа»), сдать Работу Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю стоимость этой Работы.
1.2. Объем, состав и срок выполнения Работы утверждается сторонами в «Техническом задании на изготовление-обслуживание Web-сайта» (в Техзадании), являющемся приложением к настоящему  Договору.
1.3. Стоимость Работы утверждается сторонами в «Калькуляции на изготовление Web-сайта», являющейся приложением к настоящему  Договору.
1.4. Работа считается полностью выполненной Исполнителем после подписания сторонами Акта приёмки-сдачи выполненных работ (Акта). Продолжение публикации…»

Дата: Среда, Июнь 14, 20061:20 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , , , , ,

ДОГОВОР №_ о предоставлении услуг хостинга для Web-сайта Такого-то
Город / Дата

Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по размещению и обслуживанию Информационного представительства Заказчика в сети Интернет (Web-сайта), а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю стоимость этих услуг. Продолжение публикации…»

Дата: Понедельник, Март 6, 20061:14 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , , , , ,

ДОГОВОР №_ о регистрации доменного имени для Web-сайта Такого-то
Город / Дата

Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Такая-то Фирма в лице такого-то Руководителя (должность, фамилия имя, отчество), действующего на основании такого-то Документа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по регистрации доменного имени для Информационного представительства Заказчика в сети Интернет (Web-сайта), а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить Исполнителю стоимость этих услуг. Продолжение публикации…»

Дата: Среда, Январь 18, 20061:05 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , ,

ДОГОВІР №_ про популяризацію Web-сайта у мережі Інтернет
Місто / Дата

Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Замовник», з одного боку, та Деяка Фірма у особі деякого Керівника (посада, призвище, ім`я, по-батькові), діючого на підставі деякого Документу, що надалі зветься «Виконавець», з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до завдання, поставленого Замовником, Виконавець здійснює роботи та заходи з пошукової оптимізації та популяризації у мережі Інтернет Web-сайта Замовника, а Замовник сплачує вартість цієї роботи та приймає роботу Виконавця. Під популяризацією (просуванням, розкруткою) Web-сайта розуміється здійснення Виконавцем робіт за планом Таким-то, який включає в себе:
1.1.1. Аналіз мережевого ринкового сегменту, на якому представлені сайти аналогічної або близької тематики. Пошукова оптимізація головної (титульної) сторінки, а також титульних сторінок двох основних розділів сайту: корекція назв, описів та наборів ключових слів.
1.1.2. Полуавтоматична та ручна реєстрація сайту у пошукових системах, каталогах, рейтингах та статистичних сервісах (понад 1000 ресурсів, понад 12000 лінків у розділах).
1.1.3. Надання Замовнику обмінних кодів, рекламних матеріалів та інших пропозицій, які надійшли від третіх осіб за результатами роботи Виконавця на користь Замовника.
1.1.4. Консультаційну підтримку персонала, що обслуговує сайт з боку Замовника, з питань просування сайта в пошукових системах Yandex, Google, Rambler, Апорт, Mail.ru.
1.1.5. Надання Замовнику письмового звіту по результатах виконаної роботи (основні рейтингові показники – індекс цитування, пейджранг сайту; середньодобова кількість відвідувачів, перелік каталогів, пошукових систем, рейтингів та статистичних сервісів у яких було здійснено реєстрацію). Продолжение публикации…»

Дата: Воскресенье, Январь 15, 200612:50 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , ,

Основные обязанности администратора веб-сайта

1.  Администрирование

1.1. Координация действий персонала, ответственного за обслуживание и развитие веб-сайта, согласование приоритетов с начальниками отделов, распределение заданий между контент-мастерами, составление техзаданий для технических специалистов, прочее).

1.2. Постоянный контроль сетевой доступности веб-сайта. Ежедневная проверка работоспособности сайта в ручном режиме (в том числе по выходным и праздничным дням). Настройка и сбор данных автоматизированного мониторинга, обеспечивающего частоту тестового запроса не реже одного раза каждые 15 минут.

1.3. Оперативная реакция на проблемы, связанные с доступностью сайта (функциональные сбои, блокада аккаунта хостером, повреждение файлов или баз данных, прочее). Своевременное устранение этих проблем во взаимодействии с профильными специалистами и структурами.

1.4. Контроль рационального использования дискового пространства хост-сервера (создание, распределение и редактирование квот). Своевременное решение вопросов, касающихся увеличения необходимых серверных ресурсов.

1.5. Регулярное резервное копирование баз данных и физической структуры сайта на локальный компьютер с последующей записью архивов на CD. Интервал создания бекапов – каждые 3-7 дней, в зависимости от степени рабочей активности сайта.

1.6. Создание пользовательских FTP-аккаунтов для доступа к файлам, хранящимся на удалённых серверах. Управление этими аккаунтами.

1.7. Создание поддоменов вида и управлениие ими..

1.8. Создание почтовых аккаунтов. Управление почтовыми аккаунтами (чистка, архивирование, переадресация, удаление).

1.9. Управление правами доступа для пользователей. Создание, активирование, удаление пользовательских аккаунтов средствами CMS сайта.

1.10. Предварительное тестирование новых программных модулей, скриптов и других компонентов, предназначенных для встраивания в действующую структуру сайта. Регулярное тестирование интегрированных компонентов, выполняемое с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

1.11. Текущее управление структурой веб-сайта – создание, перемещение, изменение, удаление рубрик, разделов, категорий, подкатегорий и других структурных элементов визуализации сайта.

1.12.  Текущее управление содержательной частью сайта средствами CMS – размещение, замена, удаление готовых контентных материалов — текстов, иллюстраций, баннерных и  других HTML-кодов.

1.13. Редактура. Копирайтинг. Модерирование. Разработка, изготовление, редактирование технического и служебного контента, ориентированного на различные группы пользователей сайта (комментарии, письма-уведомления, инструкции). Редакторское сопровождение и первичная поисковая оптимизация всех публикаций, размещаемых на сайте (включая новости и рекламу, статьи и обозрения, отзывы и комментарии).

1.14. Оперативное оказание консультационной и другой информационной помощи посетителям сайта, обратившимся через веб-формы или по почте (например, «не могу зарегистрироваться», «не нашел у вас то-то», «почему у вас это?»).

1.15. Первичный спам-контроль — получение, рассмотрение и перераспределение почты, не имеющей конкретного получателя, но прошедшую через веб-сайт.

1.16. Контроль соблюдения и продления договоров, связанных с обеспечением работоспособности сайта. В частности, контроль своевременности платежей и переоформления документов на продление сроков аренды домена и хостинга.

1.17. Предварительное рассмотрение предложений о сотрудничестве, поступающих от администраторов других веб-сайтов (обмен линками, перепечатка материалов, совместные акции, другое). Переадресация предложений в отделы и службы компании. Участие в совместной деятельности, соответствующей должностной компетенции веб-администратора.

1.18. Посильное партнёрское участие в авральных работах, выполняемых для сайта привлекаемыми специалистами и структурами.
1.18.1. Промо-студия: поисковая оптимизация кода и контента, продвижение в рейтингах, каталогах, поисковых системах, сервисах статистики; обмен линками, покупка-продажа веб-рекламы.
1.18.2. Отдел рекламы и маркетинга: авторский контент — статьи, новости, баннеры, прочее.
1.18.3. Информационный отдел: компиляция и редактирование, разработка и редактирование типовых веб-форм.
1.18.4. Веб-студия: создание компонентов и функций сайта, а также их модернизация и настройка. Продолжение публикации…»

Дата: Вторник, Январь 10, 200612:45 ПП | Рубрики: Документы, Консультации | Теги: , , , , ,Биржа сайтов и доменов. Здесь можно купить или продать сайт или домен
Регистрация доменов
Реклама веб-сайтов в поисковых системах
Kwork. Фриланс-биржа
2000 готовых дизайнерских решений для веб-сайтов, созданных на базе CMS WordPress

 

2004 © Web-Arsenal. Київський

Наклейки Киев, сайт типографии Бланки печать, дешевая типография Изготовление визиток Киев центр, сделать визитку mercedes benz w222 аренда luxury-trans.com.ua/autopark/1/5/ майбах прокат luxury-trans.com.ua віртуальний завод з виробництва, ремонту та обслуговування промислових інтернет-конструкцій. Авторські права на опублікавані матеріали належать авторам цих матеріалів. Передрук - дозволяється. Будемо вдячні за відповідне посилання на наш сайт.